Programarea calculatoarelor

ASE, DICE

Bine ați venit !

Colectivul de Programarea calculatoarelor din cadrul Departamentului de Informatică și Cibernetică Economică (DICE) coordonează o serie de discipline de profil, atât la ciclul de licență, cât și la programe de master științific și profesional.

La licență: Bazele programării calculatoarelor (BPC), Algoritmi și tehnici de programare (ATP), Programare evolutivă și algoritmi genetici (PEAG), Sisteme informaționale economice (SIE)

La programele de master: Analiză numerică (AN), Tehnologii informatice pentru organizații virtuale (TIOV), Modele de dezvoltare a aplicațiilor software (MDAS), Tehnologia informației și comunicațiilor pentru afaceri (TICA), Inteligență artificială (IA), Management informațional în proiecte (MINF), Practică de specialitate (cerințe 2017 și model de convenție).