Programarea calculatoarelor

ASE, DICE

Credite pentru cursuri anterioare Ultima actualizare: 21-06-2016 16:48:14

ARDE!
Anul universitar 2015-2016 este ultimul în care se mai pot susține examene pentru cursurile ieșite din  programul de învățămînt în  2013.

Ultima examinare pentru studenții care care nu au promovat în anii anteriori Algoritmi în programare și / sau Programarea calculatoarelor se va susține
pe
 4 iulie 2016, de la ora 7:30, sala 2017.

Algoritmi în programare
Cursul de Algoritmi în programare s-a desfășurat în semestrul 1, anul 2, Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică.

Începînd cu anul universitar 2013-2014 cursul nu se mai regăsește ca atare în planul de învățămînt.

 

2012-2013

Programa analitică2013-

Pentru studenții care nu au obținut creditele aferente în anii anteriori se va organiza un examen (nota 1-10) la sfîrșitul semestrului 1 (data și locul vor fi anunțate aici și prin intermediul secretariatului facultății). Tematica este cea studiată în anul universitar 2012-2013.

 

Pentru recuperarea cunoștințelor există următoarele posibilități:

- studiu individual (programa analitica pentru anul 2012-2013 este disponibila mai sus, manualul si culegerea de probleme se gasesc la biblioteca ASE);

- participarea (fără notă; cu acordul cadrelor didactice respective) la activitățile aferente cursului Bazele Programării (an 1, semestrul 1);

- consultații, conform programului disponibil la secretariatul departamentului, cu cadrele didactice din colectivul Programarea calculatoarelor.

 

 

Programarea calculatoarelor

Cursul de Programarea calculatoarelor s-a desfășurat în semestrul 2, anul 2, Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, secția Informatică Economică.

Începînd cu anul universitar 2013-2014 cursul nu se mai regăsește ca atare în planul de învățămînt al secției Informatică Economică.

 

2012-2013

Programa analitică

 

2013-

Pentru studenții care nu au obținut creditele aferente în anii anteriori (secția de Informatică Economică) se va organiza un examen (nota 1-10) la sfîrșitul semestrului 2 (data și locul vor fi anunțate aici și prin intermediul secretariatului facultății). Tematica este cea studiată în anul universitar anterior.

 

Pentru recuperarea cunoștințelor există următoarele posibilități:

- studiu individual (programa analitica pentru anul 2012-2013 este disponibila mai sus, manualul si culegerea de probleme se gasesc la biblioteca ASE);

- participarea (fără notă; cu acordul cadrelor didactice respective) la activitățile aferente cursului Algoritmi și Tehnici de Programare (an 1, semestrul 2);

- consultații, conform programului disponibil la secretariatul departamentului, cu cadrele didactice din colectivul Programarea calculatoarelor.