Portofoliu de probleme

 

Săptămâna 2 - Diverse

 

1. Să se calculeze mediile aritmetică, geometrică şi armonică a două numere reale strict pozitive.

 

3. Să se scrie programul pentru determinarea minimului şi maximului dintre trei numere reale introduse de la tastatură.

 

4. Să se ordoneze crescător trei numere reale citite de la tastatură.

 

5. Să se scrie programul pentru efectuarea la cerere a uneia din operaţiile a+b, a-b, a*b, a/b. De la tastatură sunt introduse valorile variabilelor reale a şi b, precum şi unul din caracterele ‘+’, ‘-‘, ‘*’,’/’  pentru efectuarea uneia din operaţiile considerate.

 

6. Fie o funcţie . Să se scrie programul pentru calculul funcţiei f(x), cu .

 

7. Să se rezolve sistemul: , unde a, b, c, d, e, f R

 

8. Să se scrie un program care determină salariul săptămânal plătit de o firmă unui angajat, ştiind că acesta se calculează după următoarele reguli:

- salariul săptămânal brut se calculează înmulţind numărul de ore efectiv lucrate cu plata pe oră. Orele muncite în plus sunt plătite dublu (norma este 8×5=40);

- salariul săptămânal net se calculează scăzând impozitul din salariul săptămânal brut; impozitul pe salariu este de 16%.

Cunoscând plata pe oră să se calculeze salariul săptămânal al unui angajat.

 

9. Rezolvarea ecuaţiei ax2 + bx + c = 0, a,b,c Î R.

 

Săptămâna 3 - Vectori

 

1. Să se scrie programul pentru calculul sumei elementelor unui vector. Elementele vectorului sunt reale şi se introduc de la tastatură.

 

2. Să se scrie programul pentru calculul sumei elementelor de rang impar ale unui vector de dimensiune n.

 

3. Să se scrie programul pentru calcularea valorii unui polinom într-un punct dat. Coeficienţii polinomului sunt numere reale şi se introduc de la tastatură.

 

4. Să se scrie programul pentru calcularea mediei geometrice a elementelor pozitive dintr-un vector de dimensiune n.

 

5. Să se scrie programul pentru determinarea primei apariţii a unei valori date într-un vector neordonat, de dimensiune n.

 

6. Să se scrie programul pentru determinarea poziţiei tuturor apariţiilor unei valori date într-un vector neordonat, de dimensiune n.

 

79. Să se scrie programul care face interschimbarea elementelor egal depărtate de capetele unui vector şi afişarea vectorului obţinut.

 

8. Să se scrie programul pentru căutarea unei valori date într-un şir de numere, ordonat crescător, de dimensiune n.

 

9. Să se scrie programul pentru determinarea elementului maxim dintr-un vector de dimensiune n şi a tuturor apariţiilor sale.

 

10. Să se scrie programul pentru calcului produsului vectorial dintre doi vectori de dimensiune n.

 

11. Să se scrie programul pentru determinarea produsului scalar dintre doi vectori de dimensiune n.

 

 

Temă Săptămâna 4

 

12. Să se scrie programul pentru determinarea c.m.m.d.c. dintr-un şir de numere naturale nenule.

 

13. Să se scrie programul care determină amplitudinea unui şir de numere memorate într-un vector de elemente reale.

 

14. Să se scrie programul care determină toate numerele prime dintr-un şir de numere naturale.

 

 

Săptămâna 4 - Matrice

 

1. Să se scrie programul care determină elementele distincte dintr-un vector şi frecvenţa lor de apariţie.

 

2. Să se determine media zilnică a presiunii de gaz pe conductă, dacă se dau valorile măsurate în fiecare zi a lunii.

 

3. Să se realizeze programul care calculează suma elementelor unei matrice dreptunghiulare de dimensiune mxn. Elementele matricei se vor citi de la tastatură.

 

4. Să se scrie programul care realizează determinarea elementului maxim de pe fiecare linie şi a elementului maxim dintr-o matrice dreptunghiulară de dimensiuni mxn.

 

5. Să se scrie programul care realizează înmulţirea a două matrice dreptunghiulare cu elemente reale de dimensiuni mxn, respectiv nxp.

 

6. Să se realizeze programul pentru determinarea unei matrice la o putere p≥ 0, dată.

 

7. Să se realizeze programul care verifică dacă o matrice este triunghiulară inferior. În caz afirmativ să fie transformată într-o matrice triunghiulară superior.

 

8. Fie o matrice de dimensiuni mxn, reprezentând consumurile de energie pentru fabricarea a m produse într-o perioadă de n zile. Să se scrie programul care afişează produsele care au înregistrat consumuri constante pe întreaga perioadă.

 

9. Să se realizeze programul pentru determinarea produsului vectorial dintre fiecare două linii ale unei matrice dreptunghiulare.

 

10. Să se realizeze programul care determină coloanele unei matrice care au elementele în progresie aritmetică.

 

11. Să se determine elementul maxim din triunghiul de deasupra diagonalelor unei matrice pătrate (exclusiv diagonalele).

 

12. Fie un masiv tridimensional cu maxim 5 plane, fiecare plan având 5 linii şi 5 coloane. Să se realizeze programul care  calculează suma elementelor masivului.

 

13. Fie un masiv tridimensional Tkxnxm cu maxim 10 plane, fiecare plan având 5 linii şi 5 coloane. Să se calculeze suma elementelor de pe fiecare linie a fiecărui plan al masivului.

 

Temă Săptămâna 5

 

14. Fie o matrice de dimensiuni mxn reprezentând profiturile nete obţinute de m societăţi într-o perioadă de n ani. Afişaţi societăţile care au înregistrat profitul maxim pe întreaga perioadă analizată.

 

15. Să se verifice dacă două şiruri  de numere citite de la tastatură sunt sau nu unul anagrama celuilalt.

 

16. Să se scrie programul pentru determinarea numărului de apariţii ale fiecărui caracter din alfabetul limbii engleze într-un şir de caractere. Nu se va ţine cont de diferenţele dintre literele mari şi literele mici.

 

17. Fie un vector care reprezintă vârsta exprimată în ani a n persoane. Să se determine persoanele a căror vârstă exprimată în luni formează un număr palindrom.