Programarea calculatoarelor

ASE, DICE

Analiză numerică


Cursul de Analiză numerică se desfăşoară în semestrul 1, anul 1 master de cercetare (Informatică Economică), Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică.

Fișa disciplinei      
Schițe cursuri și alte materiale      
Anunțuri      
Rezultate curente