Programarea calculatoarelor

ASE, DICE

Bazele programării calculatoarelor


Studiați fișa disciplinei pentru a cunoaște toate condițiile de desfășurare a activităților de predare și seminarizare în vederea finalizării cu succes a disciplinei.

Fișa
disciplinei
Suport
de curs
Rezultate
curente
(2017-2018)
Anunțuri
FD-BPC T1: Algoritmi și scheme logice   Eventualele neclarități/neconcordanțe pot fi soluționate joi, 25 ianuarie 2018, ora 12,00, sala 2317.
  T2: Organizarea internă a datelor
  T3: Etapele rezolvării problemelor cu calculatorul online.ase.ro
  T4: Subprograme
  T5: Caracteristicile limbajului de programare C Credit final
  T6: Lucrul cu pointeri    
  T7: Lucrul cu subprograme în limbajul C