Programarea calculatoarelor

ASE, DICE

Bazele programării calculatoarelor


Studiați fișa disciplinei pentru a cunoaște toate condițiile de desfășurare a activităților de predare și seminarizare în vederea finalizării cu succes a disciplinei.

Fișa
disciplinei
Suport
de curs
Rezultate
curente
(2016-2017)
Anunțuri
FD-BPC T1: Algoritmi și scheme logice   Dacă sunt sesizate omisiuni la seminar va rugam sa luati legatura cu conducătorii de seminar.
Eventualele neclarități de la proba scrisa se soluționează vineri, 27.01.2017, la ora 12,00, sala 2016.
  T2: Organizarea internă a datelor
  T3: Etapele rezolvării problemelor cu calculatorul online.ase.ro
  T4: Subprograme
  T5: Caracteristicile limbajului de programare C Credit partial
  T6: Lucrul cu pointeri    
  T7: Lucrul cu subprograme în limbajul C