Programarea calculatoarelor

ASE, DICE

Organizarea virtuală a activităților


Studiați fișa disciplinei pentru a cunoaște toate condițiile de desfășurare a activităților de predare și seminarizare în vederea finalizării cu succes a disciplinei.

Fișa
disciplinei
Suport
de curs
Rezultate
curente
Anunțuri
FD-OVA Societatea Informațională - T1 Rezultate
finale
Afișat, 20 ianuarie 2015
  OVA. Tehnologii specifice - T2-3   În atenția studenților de anul 2 care nu au promovat disciplina OVA, an univ. 2015-2016 !!!
Refacere activitate de laborator
  Dezvoltare agilă vs. tradițională - T4-5    
   Intranet - T6    
   Activități virtuale - telelucrul - T7
Activități virtuale - Cybermarketing, e-Procurement - T8
Teleeducație - T9
Telemedicină - T10
Telesocializare, e-guvernare și vot electronic - T11-12
Organizația virtuală - T13-14