Programarea calculatoarelor

ASE, DICE

Tehnologii informatice pentru organizații virtuale (TIOV)


Studiați fișa disciplinei pentru a cunoaște toate condițiile de desfășurare a activităților de predare și seminarizare în vederea finalizării cu succes a disciplinei.

Pentru resurse și informații accesați online.ase.ro