Programarea calculatoarelor

ASE, DICE

Sisteme informaționale economice


Studiați fișa disciplinei pentru a cunoaște toate condițiile de desfășurare a activităților de predare și seminarizare în vederea finalizării cu succes a disciplinei.

Fișa
disciplinei
Suport
de curs
Rezultate
curente
Anunțuri
FD-SIE T1: Conceptul de sistem; analiza sistemică Seria A - IE Verificați corectitudinea notelor în pagina personală !!!
  T2: Comunicarea; perceperea sistemică a mesajelor Seria B - CIB
  T3: Informația economică  
  T4.1: Analiza informațional - decizională  
  T4.2: Instrumente pentru analiză   Tema 1 opțională pentru participarea interactivă la curs
  T5: Decizii economice; perspectiva informațională   Tema 2 opțională pentru participarea interactivă la curs
  T6: Fluxuri informaționale    
  T7: Semnătura electronică    
  T8: Securitatea SIE    
  T9: Arhitecturi de întreprindere